Firemní tréninky a workshopy na míru

Zabýváme se měkkými a tvrdými dovednosti

Sebepoznání


Manažerské dovednosti


Motivace, pozitivní psychologie a stres management


Asertivita a time management


Prodejní dovednosti


Prezentační dovednosti


Komunikace

Najdi si svůj záměrSebepoznání

CÍL

 • Lépe se poznat a zlepšit komunikaci s ostatními a tím podpořit lepší dosahování firemních výsledků

CO

 • Kdo jsem já a kdo je kolem mne? Použijeme jednoduchou typologii (založenou na tom, jak funguje mozek)...
 • Nejlépe se nám pracuje když známe své silné stránky, opravdu je známe? Budeme je spolu objevovat..
 • Každý člověk je jiný.. Jak spolu mohou různé typy efektivně komunikovat?
 • Síla neverbální komunikace a jaké jsou nejčastější bariéry komunikace a jak je odstranit

Manažerské dovednosti

CÍL

 • Zlepšit manažerské dovednosti vedoucí k efektivnější spolupráci ve firmě a tím podpořit lepší dosahování výsledků

CO

 • Začneme typologií vedoucí k sebepoznání
 • Budeme pokračovat efektivní komunikací
 • K čemu je dobrá zpětná vazba a jak ji nejlépe podat a přijmout
 • Položíme základy motivace lidí, vycházet budeme z posledních trendů pozitivní psychologie
 • Naučíme se dobře delegovat a zjistíme k čemu je delegování dobré
 • Využijeme matice UMÍ/CHCE

MOTIVACE, POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE A STRES MANAGEMENT

CÍL

 • Položit základy motivace lidí, vycházet budeme z posledních trendů pozitivní psychologie, je prokázané, že pozitivní firemní kultura pozitivně ovlivňuje výsledky firmy

CO

 • Co ovlivňuje naši spokojenost V práci
 • Jaké jsou naše motivátory a proč je máme každý jiné
 • Proč na nás někdy nefunguje vnější motivace
 • Trendy pozitivní psychologie
 • Proč jsme výkonnější když nás věci baví máme lepší výsledky
 • Vytvoříme si svůj strom spokojenosti

ASERTIVITA A TIME MANAGEMENT

CÍL

 • Umět se prosadit a zároveň respektovat potřeby druhých, správnou komunikací si zefektivnit čas...

CO

 • Co asertivita je a co není (asertivní práva a 3 kroky asertivity)
 • Základní asertivní techniky
 • Co je time management
 • Jaké máme zloděje času
 • Co způsobí vyrušení a jaké má důsledky
 • Eisenhowerova matice řízení času (účinné zásady v boji s časem)

Prodejní dovednosti

Potřebujete rozvíjet svoje obchodníky v prodejních dovednostech?

Už jste absolvovali "tisíce" školení, které byly pořád o tom samém?

Chcete trénink jinak? Atraktivně, zábavně, interaktivně a hlavně funkčně?

S tím vám umím pomoci.

Při mých tréninzích se soustřeďuji na:

 • prodejní techniky
 • to, že pokud chci něco prodat, MUSÍM tomu věřit
 • jak velkou roli hraje neverbalita (ukazujeme si na příkladech proč někomu věříme a někomu ne)
 • to, jak je důležité "prodávat" přínosy a nejen znaky produktů/služeb...
 • elementární obchodnickou matematiku (marže, přirážka, %, rabat apod.) - sladíme terminologii
 • A to vše hravou formou v neformální atmosféře...
 • na tréninku si všichni tykáme
 • tvoříme zábavný obsah
 • nikdo se nebojí chybovat

Jak to dělám:

 • tréninky
 • řízené workshopy
 • individuální poradenství

Jak se stát jistým a zajímavým prezentujícím

Chcete se stát jistým, zábavným a zajímavým prezentujícím?

Že jste trémař(ka)? Že neumíte mluvit před lidmi? Že neumíte udělat v PowerPointu dobrou prezentaci?

Právě pro vás je tento trénink. Po dvou dnech intenzivního a interaktivního tréninku sami uvidíte jak moc jste se zlepšili. To garantuji.

Tento trénink má dvě fáze:

 1. Jak prezentovat
 2. Jak si připravit dobrou prezentaci

Je to jako v krasobruslení: umělecký dojem a technické provedení.

Naučíte se:

 • pracovat s trémou (získáte jistotu stát před lidmi)
 • být poutavý přednášející (udělat dobrý dojem)
 • pracovat interaktivně se skupinou posluchačů
 • chodit při prezentaci mezi lidi
 • pracovat s hlasem
 • pracovat s PowerPointem a prezentérem
 • a mnoho dalšího